Ελληνικά Αγγλικά:Υπό κατασκευή

 

 

 

Το Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης ευχαριστεί τον Πρόεδρο κ. Βασίλειο Πάππα και το Δ.Σ. της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής για τη σημαντική δωρεά βιβλίων της προς το ΛΕΘ.

Επίσης, ευχαριστεί τον κ. Βασίλειο Πάππα, Πρόεδρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,για τη δωρεά των προσωπικών του πονημάτων προς το ΛΕΘ. 

 

 
Powered by Softways S.A.