Ελληνικά Αγγλικά:Υπό κατασκευή


 

1st International Summer School on Movement Science in Ageing
 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Η νέα χορευτική χρονιά ξεκίνησε με την εμφάνιση χορευτικής ομάδας του ΛΕΘ στο 1st International Summer School on Movement Science in Ageing στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με χορούς από τη περιοχή της Μακεδονίας.
Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Σοφιανίδης

 
Powered by Softways S.A.