Ελληνικά Αγγλικά:Υπό κατασκευή

 
ΨΗΦΙΣΜΑ
Με μεγάλη θλίψη το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου Ελληνίδων Θεσσαλονίκης πληροφορήθηκε το θάνατο της 

ΑΛΙΚΗΣ ΚΑΡΕΤΣΗ

που υπήρξε διοικητικός υπάλληλος του Λυκείου Ελληνίδων Θεσσαλονίκης και επί πολλά έτη προσέφερε σε αυτό τις υπηρεσίες της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:
 1)Να τηρήσει ενός λεπτού σιγή
 1)Να κατατεθεί δωρεά από κυρίες του Δ.Σ. στο ΛΕΘ αντί στεφάνου, ως ένδειξη τιμής στη μνήμη της.

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
       Η Πρόεδρος                                                      Η Γεν. Γραμματέας   Δρ, δρ Ευανθία Στεργιάδου                                         Μαρούλα Γούλιου

 
Powered by Softways S.A.