Ελληνικά Αγγλικά:Υπό κατασκευή

H Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Λυκείου Ελληνίδων Θεσσαλονίκης ευχαριστούν τους δωρητές της πόλης μας που προσέφεραν παραδοσιακές φορεσιές του τόπου τους εμπλουτίζοντας την Ιματιοθήκη του. 
Το ΛΕΘ συντηρεί, φυλάσσει και προβάλλει τις φορεσιές με ιδιαίτερο σεβασμό στην παράδοση.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και τους φίλους του Λυκείου που θα θελήσουν στο μέλλον να μας προσφέρουν φορεσιές  και αντικείμενα της λαογραφίας μας .

 

 
Powered by Softways S.A.