Ελληνικά Αγγλικά:Υπό κατασκευή

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου Ελληνίδων Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 και ώρα 17:30 στην αίθουσα του επί της οδού Τσιμισκή 128  Θεσσαλονίκη, 546 21,  1ος όροφος με:
Θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Ανάγνωση πεπραγμένων 2017.
2. Απολογισμός Εσόδων- Εξόδων 2017.
3. Έγκριση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Έγκριση Πεπραγμένων και απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
5. Έγκριση Προϋπολογισμού του 2018.
6. Ανακοινώσεις.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η καλούμενη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα και στην ίδια αίθουσα μετά την παρέλευση μιας ώρας, δηλαδή 18:30,  με όσα μέλη είναι παρόντα.

Η Πρόεδρος                                                 Η Γεν. Γραμματέας


 
Δρ, δρ Ευανθία Στεργιάδου                               Μαρούλα Γούλιου

 
Powered by Softways S.A.