Ελληνικά Αγγλικά:Υπό κατασκευή


 

 ΠΑΡΕΛΑΣΗ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Το Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης με αντιπροσωπευτική ομάδα 
χορευτριών και χορευτών του παρέλασε στη Λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by Softways S.A.