Ελληνικά Αγγλικά:Υπό κατασκευή

Οι χορευτικές ομάδες του Λυκείου θα συμμετέχουν με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια στα εορταστικά

δρώμενα που διοργανώνει η Εφημερίδα Μακεδονία. ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου και το

Επαγγελματικό Επιμελητήριο στις 18/12/2015 , ώρες 10:00-17:00.

Εμφάνιση Λυκείου : 16:30 

 

 
Powered by Softways S.A.