Ελληνικά Αγγλικά:Υπό κατασκευή

»

21-23.09.2012 - 9η Συνάντηση Προέδρων, Εφόρων & Συνεφόρων Ιματιοθήκης Εφόρων & Συνεφόρων Χορού,Δασκάλων Χορού

 

Δείτε το Πρόγραμμα

ΘΕΜΑ:
1) Ενδυματολογικά θέματα: Αναφορά σε παραδοσιακές φορεσιές του Βορειοελλαδικού χώρου
     2) Η θετική επίδραση και η συμβολή των παραδοσιακών χορών στις ευρύτερες κοινωνικές ομάδες     

 
Powered by Softways S.A.